Udha Fisnike e Tetëfishtë

Udha Fisnike e Tetëfishtë e Budës, është një zhvillim i mëtejshëm i Mënyrës së Trefishtë dhe është ndoshta mësimi më i njohur i Budës. Ajo është e lashtë, shkon mbrapa në diskursin e parë të Budës dhe është e vlerësuar shumë si një thesar i diturisë dhe udhëzimeve praktike se si të jetojmë jetën tonë. Tradicionalisht mësimi është parë të theksojë tetë fusha apo “gjymtyrë” të praktikës ‘së drejtë’ (Sangharakshita preferon ‘së përkryer’ në vënd të ‘së drejtë’), të cilat ulen në marrëdhënie reciproke me njëri-tjetrin dhe janë secili elemente thelbësor në një qasje të integruar ndaj Darmës:

  1. Kuptim i Drejtë ose Vizion i Përkryer
  2. Zgjidhje e Drejtë ose Emocion i Përkryer
  3. Fjalim i Drejtë ose Fjalim i Përkryer
  4. Veprim i Drejtë ose Veprim i Përkryer
  5. Jetesë e Drejtë ose Jetesë e Përkryer
  6. Përpjekje e Drejtë ose Përpjekje e Përkryer
  7. Vëmendshëmëri e Drejtë ose Ndërgjegjësim i Përkryer
  8. Meditim i Drejtë ose ‘Samadi‘ i Përkryer