XXI – Gjendja e Mjeruar

306. Një që gënjen rezulton (me anë të rilindjes) në një gjendje të mjeruar, ashtu si edhe një që, duke e pas bërë diçka, thotë ‘unë nuk e bëj (atë lloj gjëje).’ Këta dy djem të Manut (Para-ardhësi i Lashtë), njerëz të veprimeve bazë, kur largohen (nga kjo botë) kanë të njëjtin fat (të dhimbshëm) edhe në botën tjetër.

307. …