Pesë Parimet

Pesë Parimet këndohen gjatë Puxhës në gjuhën Pali dhe pastaj recitohen në gjuhën nënë në formën pozitive të tyre, si më poshtë:

Pesë Parimet

 • Panatipata veramani sikapadam samadijami
 • Adinadana veramani sikapadam samadijami
 • Kamesu miçaçara veramani sikapadam samadijami
 • Musavada veramani sikapadam samadijami
 • Surameraja maxha pamadatana veramani sikapadam samadijami

Sadu sadu sadu

Përkthimi

 • Unë marr përsipër të shmangem nga dëmtimi i jetës.
 • Unë marr përsipër të shmangem nga marrja e asaj që nuk më është dhënë.
 • Unë marr përsipër të shmangem nga sjellja e pahijshme seksuale.
 • Unë marr përsipër të shmangem nga të folurit i rremë.
 • Unë marr përsipër të shmangem nga nga përdorimi i substancave intoksikuese.

Bravo, bravo, bravo

Parimet Pozitive, të recituara në Shqip

 • Me vepra dashamirësie, unë pastroj trupin tim.
 • Me zemërgjerësi duar hapur, unë pastroj trupin tim.
 • Me qetësi, thjeshtësi dhe kënaqësi, unë pastroj trupin tim.
 • Me komunikim të vërtetë, unë pastroj fjalimin tim.
 • Me vëmendshmëri të qartë dhe rrezatuese, unë pastroj mendjen time.