I – Palët

  1. Përvojat paraprihen nga mendja, udhëhiqen nga mendja, dhe prodhohen nga mendja. Nëse një njeri flet ose vepron me një mendje të papastër, vuajtja e ndkjek atë ashtu si rrota e karrocës ndjek këmbën e demit (që tërheq karrocën).

  1. Përvojat paraprihen nga mendja, udhëhiqen nga mendja, dhe prodhohen nga mendja. Në qoftë se një (njeri) flet ose vepron me një mendje të pastër, lumturia e ndjek atë si një hije që nuk niset (largohet apo ndahet) kurrë.

  1. Ata që i japin vëmendje mendimeve të tilla si ‘Ai më abuzoi, më qëlloi, më mposhti, më vodhi’, nuk kanë për ta qetësuar inatin (apo urrejtjen) e tyre.

  1. Ata që nuk i japin vëmendje mendimeve të tilla si ‘Ai më abuzoi, më qëlloi, më mposhti, më vodhi’, kanë për ta qetësuar inatin (apo urrejtjen) e tyre.
  1. Urrejtjet kurrë nuk qetësohen me urrejtje (në këtë botë). Ato paqësohen me dashamirësi. Ky është ligji i përjetshëm.
  1. Të tjerët nuk e kuptojnë se ne të gjithë po i drejtohemi vdekjes. Ata që e realizojnë këtë, do heqin dorë nga grindjet.

  1. Ashtu si era fryn poshtë një pemë të dobët, ashtu edhe Mara* rrëzon atë që jeton duke e parë të pabukurën si të bukur, senset e të cilit janë të pakontrolluara, që është i papërmbajtur në ushqim, dembel, dhe inferior në fuqi.

  1. Ashtu si era nuk fryn dot poshtë majën shkembore të nje mali, ashtu edhe Mara nuk rrëzon dot atë që jeton duke e parë të pabukurën si të pabukur, senset e të cilit janë të kontrolluara, që është i përmbajtur në ushqim, dhe të cilit besimi dhe fuqia i janë ngjallur.

* Mara është personifikim i të gjitha atributeve mendore (të brëndshme) që pengojnë një person të arrijë lirinë mendore dhe shpirtërore. Ndoshta “Shejtani” është një term i përafërt me të.