Trupi

Budizmi mëson se mendja dhe trupi nuk mund të kuptohen në mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri. Kjo do të thotë se përveç kultivimit të mendjes përmes meditimit, dimensioni fizik i qenies është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Pra, përveç mësimit të meditimit, shumë qendra Triratna mësojnë gjithashtu klasa në Yoga, dhe disa mbajnë klasa Tai Chi, Chi Kung dhe Aikido. Megjithëse këto nuk janë pjesë e kurrikulës bazë të qendrave, shumë njerëz gjejnë përfitime të mëdha nga praktikimi i trajnimeve të tilla fizike me mësues me përvojë.