Sutra e Mikut

Me një mik të pajisur me shtatë cilësi vlen shoqërimi. Cilat shtatë?

 Ai jep atë që është e bukur, 
 e vështirë për të dhënë, 
 bën atë që është e vështirë për të bërë, 
 duron të dhimbshmet, fjalët e folura keq. 
 Sekretet e tij ai ju tregon, 
 sekretet e tua ai i mban. 
 Kur fatkeqësia gjuan, ai nuk ju braktis; 
 kur ju jeni poshtë dhe përdhe, nuk ju poshtëron.  

Një person në të cilin këto tipare gjenden, është një mik që duhet kultivuar nga të gjithë ata që duan një mik.