Lidhje

Në Shkurt 2024, në datën 17, kemi një ditë meditimi. Na shkruani për me shumë informacion.

Mund të na kontaktoni tek faqja e Facebook , Instagram ose me email (budizmishqip@gmail.com).