MAHASIDDHA MACHIG LHABDRON

SHEKULLI 11

Të kuptosh esencën e vetëdijes…
Afroju asaj që të sjell neveri (apo që keni pështirë).
Ndihmo këdo që mendon se nuk mund ta ndihmosh.
Lër gjithçka ndaj së cilës ke krijuar vartësi.
Shko në vëndet që të frikësojnë, si p.sh. varrezat…
Bëhu i vëmendshëm!
Zbulo Budën brënda vetes tënde!