Darmapada

Këto janë të thënat e Budës, të Përndriturit. Po të kishe vetëm veshë për të dëgjuar, specifikisht këto fjalë mund të zgjonin ty dhe nëpërmjet tyre ti mund të kuptoje natyrën tënde prej Bude. Këto fjalë vijnë tek ty në pastërti; që ato të prekin ty duhet të priten me pastërti. Keto fjalë vijnë nga thjeshtësia hyjnore; që të lirojnë ty duhet të degjohen në thjeshtësi. Këto fjalë vijnë nga shpirti; që të ushqejnë atë gjë brenda teje që ka etje, këto fjalë, që janë fjalë mënçurie, jo fjalë intelekti, duhet të degjohen nga shpirti dhe jo intelekti. Sepse ajo që ushqen vetëm intelektin të fut në kurth, kurse ajo që ushqen shpirtin të liron. Dhe është shpirti që ka etje për të vërtetën. Intelekti ka etje për të përbushur mahnitjen e tij.

– Ram Dass

Udha e së Vërtetës