Dana Sutra – Dhënia

 Para se të japë, i kënaqur;
 duke dhënë, mendja është e ndritshme dhe e qartë;
 mbasi ka dhënë, një njëri është i kënaqur:
 Ky është konsumimi i sakrificës.

 Pa pasion, pa neveri,
 pa mashtrim, pa fermentim:
 konsumimi i fushës së sakrificës,
 një njeri i përmbajtur, duke jetuar jetën e shenjtë.

 Duke e larë veten,
 duke i dhënë me duart e veta,
 pastaj — për shkak të vetes,
 për shkak të tjetrit —
 kjo është një sakrificë që sjellë fryte të madha.

 Duke dhënë kështu
 — inteligjent —
 një person me bindje,
 me vetëdije të lëshuar,
 rishfaqet
 — I mënçur —
 në një botë të begatshme
 i papërzier.