Xhajamangala Gata

Bekimet

 Le të jenë të gjitha bekimet për ty;
 Le të mbrojnë të gjitha Perënditë.
 Nga fuqia e të gjithë Budave
 Le të jetë e gjithë lumturia e jotja.
  
 Le të jenë të gjitha bekimet për ty;
 Le të mbrojnë të gjitha Perënditë.
 Nga fuqia e të gjitha Darmave
 Le të jetë e gjithë lumturia e jotja.
  
 Le të jenë të gjitha bekimet për ty;
 Le të mbrojnë të gjitha Perënditë.
 Nga fuqia e të gjitha Sangave
 Le të jetë e gjithë lumturia e jotja.