II – Vëmendshmëria

  1. Vëmendshmëria është Udha drejt Pavdekshmërisë, pa-vëmendshmëria udha drejt vdekjes. Ata që janë të vëmendshëm nuk vdesin, (kështu që) të pa-vëmendshëmit janë si të vdekur.
  1. Duke e ditur dallimin e vëmendshmërisë, ata që janë të pjekur shpirtërisht (pandita-t, ne gjuhën Pali) gëzohen me vëmendshmërinë dhe kënaqen në sferën e Fisnikëve (arija-t).
  1. Të zhytyr në gjendje (mendore) super-të-vetëdijshme (dijana), të përmbledhur, dhe gjithmonë duke e ushtruar veten, ata të mënçurit (dira-t) realizojnë Nirvanën, sigurinë e patejkalueshme.