Ceremonia e Dedikimit

 Ne ja dedikojmë këtë vend Tre Stolive:
 Budës, Idealit të Iluminimit që ne aspirojmë;
 Darmës, Udhës së Mësimit që ne ndjekim;
 Sangës, Shoqërisë Shpirtërore me njëri tjetrin,
 që ne gëzojmë.
  
 Këtu le të mos flitet asnjë fjalë kot;
 Këtu le të mos ketë mendime të zhurmëta
 që të na bezdisin mendjen.
 Për vëzhgimin e Pesë Parimeve
 Ne e dedikojmë këtë vend;
 Për praktikën e Meditimit
 Ne e dedikojmë këtë vend;
 Për zhvillimin e Mençurisë
 Ne e dedikojmë këtë vend;
 Për arritjen e Iluminimit
 Ne e dedikojmë këtë vend.
  
 Edhe pse në botën jashtë ka grindje
 Këtu le të ketë paqe;
 Edhe pse në botën jashtë ka urrejtje
 Këtu le të ketë dashamirësi;
 Edhe pse në botën jashtë ka mjerim
 Këtu le të ketë gëzim.
  
 Jo duke kënduar shkrimet e shenjta,
 Jo duke spërkatur ujin e bekuar,
 Por me përpjekjen tonë drejt Iluminimit
 Ne e dedikojmë këtë vend.
  
 Rreth kësaj Mandale, kësaj pike të shenjtë,
 Le të hapen petalet e zambakut të ujit të pastërtisë;
 Rreth kësaj Mandale, kësaj pike të shenjtë,
 Le të ngrihet muri i Vaxhra-ve të determinimit;
 Rreth kësaj Mandale, kësaj pike të shenjtë,
 Le të ngrihen zjarret që shndërrojnë SamsarënNirvana.
  
 Këtu ulur, këtu duke praktikuar,
 Le të bëhet mendja jonë Buda,
 Le të bëhet mendimi ynë Darma,
 Le të bëhet komunikimi ynë me njëri tjetrin Sanga.
  
 Për lumturinë e të gjitha qënieve,
 Për të mirën e të gjitha qënieve,
 Me trup, të folur dhe mendje,
 Ne e dedikojmë këtë vend.