Çfarë është Budizmi?

Çfarë është Budizmi?

Budizmi është një mënyrë jetese dhe praktike për zhvillim shpirtëror me synim për të depërtuar në natyrën e vërtetë të realitetit. Praktikat Budiste, si meditimi, janë mënyra për të ndryshuar veten me qëllim zhvillimin e cilësive të vëmendshmërisë (mindfulness), dashamirësisë dhe mençurisë.

Lexo më shumë…

Kush është Buda?

Kush është Buda?

Budizmi filloi me Budën. Fjala ‘Buda’ është një titull, që do të thotë ‘ai që është i zgjuar (nga gjumi)’- në kuptimin e të qënit ‘i zgjuar ndaj realitetit”. Buda lindi si Sidarta Gautama në Indi (Nepalin e sotëm) rreth 2500 vjet më parë. Ai nuk pretendoi të ishte një zot apo profet. Ai ishte një njeri i cili u bë i Iluminuar, duke e kuptuar jetën në mënyrën më të thellë të mundshme. Lexo më shumë…

“Urrejtjet kurrë nuk qetësohen me urrejtje. Ato paqësohen me dashamirësi. Ky është ligji i përjetshëm.”

Buda

Çfarë është Meditimi?

Çfarë është Meditimi?
Ka shumë gjëra në jetë që janë përtej kontrollit tonë. Megjithatë, është e mundur për të marrë përgjegjësi për gjendjet tona të mendjes – dhe për ti ndryshuar ato për mirë. Sipas Budizmit kjo është gjëja më e rëndësishme që mund të bëjmë, dhe Budizmi mëson se ai është i vetmi ilaç i vërtetë për dhimbjet tona personale, dhe për shqetësimet, frikën, urrejtjen, dhe konfuzionet e  përgjithshme që rëndojnë gjendjen e njeriut. Lexo me shumë...

“Përvojat paraprihen nga mendja, udhëhiqen nga mendja, dhe prodhohen nga mendja. Nëse një njeri flet ose vepron me një mendje të papastër, vuajtja e ndjek atë ashtu si rrota e karrocës ndjek këmbën e demit që e tërheq atë (karrocën).

Përvojat paraprihen nga mendja, udhëhiqen nga mendja, dhe prodhohen nga mendja. Nëse një njeri flet ose vepron me një mendje të pastër, lumturia e ndjek atë si një hije që nuk largohet kurrë.”

Buda