Kalimi i Meritave dhe Vetëdorëzimi

 E gjithë merita ime
 e fituar prej meje duke vepruar kështu
 le të shkojë tek lehtësimi i vuajtjes 
 së të gjitha qënieve të gjalla.

 Personalitetin im përgjatë ekzistencave të mia,
 zotërimet e mia,
 dhe meritat e mia në të treja mënyrat, 
 unë i dorëzoj pa pyetur për veten time,
 për të mirën e të gjitha gjallesave.

 Ashtu si toka dhe elementet e tjera
 janë të shërbyeshme në shumë mënyra
 ashtu le të bëhem edhe unë
 që të kujdesem për të gjitha qëniet
 kudo anembanë hapësirës,
 përderisa të gjithë të kenë arritur
 Paqen.