Darmapalam Gata

Vargjet që mbrojnë të Vërtetën

 Të mos bësh keq;
 Të kultivosh të mirën;
 Të pastrosh mendjen;
 Ky është mësimi i Budave.
  
 Kryej një jetë të drejtë,
 Jo një që është e korruptuar.
 Të drejtët, jetojnë të lumtur,
 Edhe në këtë botë edhe në tjetrën.
  
 Ai nuk është i përgatitur në Darma
 që vetëm fletë shumë.
 Ai që dëgjon veç pak (nga Mësimi)
 por sheh të Vërtetën dhe e vë mirë në veprim,
 Ai është quajtur me të vërtetë 'një që është i përgatitur në Darma'.
  
 Nuk ka shpëtim tjetër përveç të Zgjuarit,
 Shpëtim i madh, është ky për mua.
 Oh nga virtyti i kësaj të vërtete,
 Le të ketë plotë mirësi, dhe fitore!
  
 Nuk ka shpëtim tjetër përveç të Vërtetës,
 Shpëtim i madh, është ky për mua.
 Oh nga virtyti i kësaj të vërtete,
 Le të ketë plotë mirësi, dhe fitore!
  
 Nuk ka shpëtim tjetër përveç Urdhërit,
 Shpëtim i madh, është ky për mua.
 Oh nga virtyti i kësaj të vërtete,
 Le të ketë plotë mirësi, dhe fitore!
  
 Homazh Budës!
 Homazh Darmës!
 Homazh Sangës!