Sutra e Megijës

 Mendimet e vogla, mendimet delikate, 
 kur ndiqen (apo vihen ne jetë), nxisin zemrën. 
 Duke mos i kuptuar mendimet e zemrës, 
 një njeri vrapon këtu dhe atje,
 mëndjen jashtë kontrollit. 
 Por duke i kuptuar mendimet e zemrës, 
 ai i cili është i aftë (apo i dedikuar) dhe i ndërgjegjshëm, 
 i përmban ato.
 Kur, të ndjekura, ato e nxisin zemrën, 
 një i zgjuar (apo i Përndritur) i lë ato të shkojnë pa gjurmë.